Grotesk Antiqua


Antiqua
kallas den sortens typsnitt som har så kallade serifer.
En serif är den lilla spärr eller hake som man kan se i änden av staplar och linjer i bokstäver i vissa typsnitt.
Antiqua är det vanligaste i normal brödtext. Till exempel i tidningar och böcker. (Denna text är i antiqua-typsnittet Garamond)
Motsatsen till Antiqua kallas grotsesker eller sans-serif. En brödtext som är satt med grotesker känns ofta råare eller kallare och att läsa längre text i grotesker kan kännas stressande. Däremot har den större uppmärksamhetsvärde. Därför används den gärna i texter av broschyrtyp. Tillexempel apotekens små broschyrer om sår, huvudvärk, fotsvamp, mens med mera. Likaså i ingresser.
För att få omväxling i en text växlar man ofta så att om brödtexten är satt i antiqua så är rubrikerna grotesker eller vise versa. Jämför tillexempel häst-tidningen.
När du skriver brev bör du tillexempel använda Times New Roman som är det vanligaste antiqua-typsnittet.
På en webb-sida å andra sidan bör man helst använda grotesker i brödtexten. Mest lättläst är typsnittet Verdana.
Mer vanligt är typsnittet Arial som är något tätare och som också har ett högt läsbarhetsindex.
Du kan också titta på en dansk sida om typografi.